ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

το σκάφος  προαιρετικά και για την ασφάλεια σας επιστρέφεται σε σας το αργότερο στις 20:30

δεν επιτρέπετε χρήση αλκοόλ και τοξικών ουσιών

Ο μισθωτής πρέπει να έχει κλείσει το 18 έτος ηλικίας και να φέρει μαζί του ταυτότητα η διαβατήριο, σε περίπτωση εκμίσθωσης σκάφους με κινητήρα άνω των 30 ίππων να φέρει άδεια χειριστή ταχυπλόου

Ο ενοικιαστής λαμβάνει τον εξοπλισμό διάσωσης και πυρόσβεσης που βρίσκεται στα ερμάρια του σκάφους και αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την παράδοση τους στη επιστροφή ,

ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να κυβερνά ο ίδιος το σκάφος ,μην κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ,μην κινείτε σε περιοχές κοντά στους λουόμενους και σε οργανωμένες παραλίες ελάχιστη απόσταση από λουόμενους τα 200 μέτρα , είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανόνες ναυσιπλοΐας και αναλαμβάνει τυχόν κυρώσεις από της λιμενικές αρχές  

Ο μισθωτής χρεώνεται για τα καύσιμα

δεν επιτρέπετε απομάκρυνση πέραν των 03 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή

Ο ενοικιαστής έχει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε υλική ζημία στο σκάφος και αναλαμβάνει προσωπικά όλες τις υποχρεώσεις σε περίπτωση ζημιάς δικής του υπαιτιότητας, τα σκάφη είναι ασφαλισμένα για υλικές ζημιές έναντι τρίτων, και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

Καιρικές συνθήκες

Η μίσθωση και η κράτηση του σκάφους επιτρέπετε ο άνεμος δεν υπερβαίνει τα 5 Beaufor με την τάση για εξασθένηση και να επιτρέπουν οι λιμενικές αρχές.

 Έλεγχος

Κατά την άφιξη στο καθορισμένο σημείο παραλαβής, ο μισθωτής θα κληθεί να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μίσθωση του σκάφους και να εξοφλήσει τυχόν οφειλόμενα οικονομικά στοιχεία. Μετά την παραλαβή λεπτομερούς επίδειξης του σκάφους και του εξοπλισμού του υπογράφετε δήλωση αποδοχής του σκάφους και κατάλογο εξοπλισμού που μεταφέρει. Επίσης, υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ασφαλείας , οδήγησης ,και αγκυροβολίας , και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του σκάφους και του εξοπλισμένου / τις άδειες που σας έχουν δοθεί. Το σκάφος σας παραδίδεται από εμάς με πλήρεις δεξαμενές καυσίμων,

Το γέμισμα των δεξαμενών καύσιμου γίνετε αυστηρά και μόνο από εμάς για λόγους ασφαλείας και έλεγχου των καυσίμων

Επιστροφή στο σημείο παράδοσης του σκάφους είναι η καθορισμένη ημέρα και ώρα. Με την παράδοση, γίνετε έλεγχος του σκάφους και του εξοπλισμό του.